Ekin Büyükşahin

Ekin Büyükşahin namıdiğer Ekinakis (d. 1985 Ankara), İzmir’de yaşıyor ve çalışıyor. 2008’de Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Viyola Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Görsel sanatlara olan çocukluğundan miras ilgisi bu süreçte arka planda devam etti, 2013 tarihinden itibaren ise illüstrasyon ve resim çalışmaları üzerinde yoğunlaştı. Ağırlıklı olarak akrilik, suluboya ve dijital teknikler kullandığı çalışmaları hem Türkiye’de hem de yurtdışında yakından takip ediliyor. İllüstrasyonlarının yer aldığı birçok yayının yanı sıra, sanatçının Yağmuru Seven Adam isimli bir sessiz kitabı bulunmaktadır. Ekin Büyükşahin Urla’da konumlanan atölyesinde çalışmalarına devam ediyor.

Ekin Büyükşahin’in görsel evreninin ana kahramanları, hem duygu hem de renk ve form açısından tercih edilen sadeliği yansıtan, izleyicinin kolayca ve doğrudan bağlantı kurabildiği figürlerdir. Çoğunlukla yalnız, bazen melankolik olan bu yetişkin figürler, kendilerini bir nesneyle, bir mekânla ya da kendilerine benzer başka bir figürle ilişkileri üzerinden görebildikleri bir evrende yaşarlar. Bu karakter dizisi, esas olarak yetişkinlerin duygularıyla kurdukları ilişkiden kaynağını alır. Nitekim Ekin Büyükşahin’in son dönem çalışmaları, yetişkin olmanın koşulu olarak duyguların bastırılması ve bu yetişkinler arasında iletişimde yaşanan güçlükleri içermektedir.

Credit:

Didem Civginoglu
@spongedid